Integritetspolicy

Version 3.1 Datum: 11.06.2020


Dumarca Gaming Limited ("vi", "oss", "vår") åtar sig att skydda integriteten för personuppgifter som du lämnar till oss eller som vi samlar om dig ("personuppgifter"). Personuppgifter är information som identifierar dig och/eller som gäller dig, och kan innehålla ditt namn, adress, födelsedatum, betalkortsinformation, spelhistorik, kontouppgifter och all annan information vi har om dig. Vi är personuppgiftsansvariga för dina personuppgifter. Personuppgiftsansvarig är en juridisk term och innebär att vi är ansvariga för användningen, och hanteringen, av dina personuppgifter hos oss.

Vi kommer att se till att dina personuppgifter behandlas i enlighet med lagar och bestämmelser om dataskydd i de länder där vi arbetar. Följaktligen har vi angett i denna integritetspolicy hur vi använder dina personuppgifter.

Vi kan komma att uppdatera denna integritetspolicy från tid till annan, och rekommenderar därför att du granskar den regelbundet. Om vi gör några väsentliga ändringar i den meddelar vi dig att ändringar har gjorts.

Om oss

Vi är en del av Gamesys-koncernen, som drivs av Gamesys Group plc. Vår grupp äger och/eller driver ett antal stora spelvarumärken, till exempel Jackpotjoy; Starspins; Jackpot Happy; Vera&John; InterCasino. Du kan hitta en fullständig lista över våra spelvarumärken här (https://www.intercasino.se/about/whoweare). Vår grupp omfattar företag som Jackpotjoy Operations Ltd, Dumarca Live Ltd och Jet Management Group Ltd.

Hur vi samlar in dina personuppgifter

För att vi ska kunna driva våra webbplatser och mobila applikationer, kommer du att bli ombedd att uppge dina personuppgifter i syftet att registrera och öppna ett konto hos oss. Du är inte skyldig att lämna ut dina personuppgifter till oss. Vissa personuppgifter är dock avgörande för att vi ska kunna erbjuda dig våra tjänster (till exempel att du kan spela spel på webbsidan) och du kanske inte kan använda vissa tjänster om du väljer att hålla inne på information som vi har begärt, och som krävs för dessa tjänster. Vi samlar också information om de transaktioner du gör, inklusive detaljer om betalkort som används. Vi kan samla in personuppgifter genom enkäter som vi, eller företag som är anlitade av oss för ett sådant ändamål, åtar oss. Dessutom samlar vi in information om din användning av våra webbplatser, mobila applikationer och tjänster. Vi samlar också in annan information som är nödvändig för att vi ska kunna behandla din personliga information för de syften som anges i denna integritetspolicy.

Om du anger ditt namn, adress eller annan personlig information på det offentliga området på våra webbplatser, behandlar vi även dessa personuppgifter.

Vi kan också samla in personuppgifter från tredje parts tjänsteleverantörer, som bedrägeriförebyggande företag.

Slutligen använder vi "kakor" som kan samla in viss information om dig, till exempel dina enheters IP-adresser, som utgör personlig information. Du kan lära dig mer om de kakor vi använder i avsnittet "Kakor" nedan.

Hur kommer vi använda dina personuppgifter?

I enlighet med dataskyddslagar hanterar vi bara dina personuppgifter där vi har en laglig grund för att göra det. I fråga om dina personuppgifter är dessa lagliga grunder: (i) där det är nödvändigt att tillhandahålla tjänster till dig enligt det avtal vi har med dig, (ii) där vi är skyldiga att göra det i enlighet med lagar och andra förordningar (iii) där sådan hantering är av allmänt intresse, (iv) där du har givit ditt samtycke och (v) där det är i våra legitima intressen att behandla dina personuppgifter, förutsatt att inget av dessa äventyrar dina egna rättigheter, friheter och intressen.

Nedan följer en lista över vilka i syften vi behandlar dina personuppgifter och den lagliga grunden för vilken vi utför sådan behandling:

Syfte Laglig grund
För att konfigurera, administrera och hantera ditt konto (inklusive bearbetning av insättningar och uttag) Nödvändigt för att uppfylla ett avtal
För att kunna erbjuda dig våra tjänster (inklusive att låta dig spela våra slots, random number generator (RNG)-spel och live casino-spel) Nödvändigt för att uppfylla ett avtal
För att ta emot och svara på dina meddelanden och förfrågningar Nödvändigt för att uppfylla ett avtal där sådan kommunikation specifikt avser våra tjänster, annars samtycke eller legitima intressen
För att meddela dig om uppdateringar till våra webbplatser, mobila applikationer och tjänster Nödvändigt för att uppfylla ett avtal eller legitima intressen
För att säkerställa att vi kan uppfylla våra lagstadgade skyldigheter beträffande din användning av våra tjänster, bland annat genom att verifiera riktigheten av den information du tillhandahåller oss och genom att verifiera din ålder (vilket kan innebära att vi avslöjar dina personuppgifter till tredje part eller kompletterar dina personuppgifter med information från tredje part (t.ex. kreditreferensorgan) Nödvändigt för att följa rättsliga eller reglerande förpliktelser
För att uppfylla våra skyldigheter enligt gällande lagar (inklusive spelregler och krav på regler och licensiering enligt våra spellicenser) Nödvändigt för att följa rättsliga eller reglerande förpliktelser
För att identifiera och avslöja all misstänkt olaglig, bedräglig eller annan otillbörlig aktivitet som är kopplad till våra webbplatser, mobila applikationer och tjänster (inklusive penningtvätt) Nödvändigt för att följa rättsliga eller reglerande förpliktelser
För att förebygga eller upptäcka olagliga handlingar eller skydda allmänheten mot oärlighet, felbehandling eller annat allvarligt felaktigt beteende Nödvändigt för att följa rättsliga eller reglerande förpliktelser or eller nödvändigt för orsaker av väsentligt allmänintresse
Att genomföra marknadsundersökningskampanjer så att vi bättre kan förstå de produkter och tjänster som våra kunder tycker mest om Legitima intressen
För att analysera hur du och andra spelare använder våra webbplatser, mobilapplikationer och tjänster och reagerar på kampanjer och annonser, för att identifiera relevanta mönster och få affärsinsikter, så att vi kan förbättra våra produkter och tjänster och erbjuda skräddarsydda erbjudanden och rekommendationer. Legitima intressen
För att bygga upp din personliga profil och få en bättre förståelse för dina intressen i våra produkter och tjänster, för att kunna göra rekommendationer på spel och andra spelsidor som ägs av vår grupp (https://www.intercasino.se/about/whoweare) som är relevanta för dig och att förbättra spelprodukter och tjänster som erbjuds av andra företag i vår grupp Legitima intressen
För att, om du använder andra webbsidor som ägs av oss eller av andra företag i vår grupp, matcha dina kontouppgifter över dessa webbsidor för att bygga upp din personliga profil och förstå dina intressen i vår koncerns produkter och tjänster och ge dig skräddarsydda rekommendationer Legitima intressen
För att, om du använder andra webbsidor som ägs av oss eller av andra företag i vår grupp, matcha dina kontouppgifter över dessa webbplatser för att kunna utföra kontroller som kan vara nödvändiga för att förhindra missbruk av våra tjänster Nödvändigt för att följa rättsliga eller reglerande förpliktelser or eller nödvändigt för orsaker av väsentligt allmänintresse eller legitima intressen
För att skicka erbjudanden om våra tjänster och kampanjer, eller om tjänster från andra medlemmar i vår grupp, som du kanske är intresserad av, förutsatt att du har gett ditt samtycke (och som mer specifikt finns beskrivet i avsnittet "Marknadsföring" nedan) Samtycke
För att skicka erbjudanden om våra andra varumärken, förutsatt att du har gett ditt samtycke (och som mer specifikt finns beskrivet i avsnittet "Marknadsföring" nedan) Samtycke
För att kunna visa dig annonser på sociala medier, förutom där du har begärt att du inte ska ta emot sådana annonser via ditt sociala mediakonto Legitima intressen
För att stödja något annat syfte som krävs för att uppfylla våra avtalsförpliktelser eller vad som specifikt angetts vid den tidpunkt då du lämnade dina personuppgifter Nödvändigt för att uppfylla ett avtal
För att spela in telefonsamtal till och från, och live chattar med representanter från vår kundtjänst, i utbildningssyfte så att vi kan förbättra vår kundtjänst och även för säkerhets- och identifieringsändamål Legitima intressen avseende utbildning och nödvändigt för att följa rättsliga eller reglerande förpliktelser avseende säkerhet och identifiering
Att övervaka spelmönster och identifiera eventuella ansvarsfulla spelproblem Nödvändigt för att följa rättsliga eller reglerande förpliktelser
För att förhindra att du använder våra webbplatser, mobilapplikationer och tjänster om du har begärt att vi gör det Nödvändigt för att följa rättsliga eller reglerande förpliktelser
För att följa eventuella insättnings-, utgifts- eller förlustgränser som du har ställt in Nödvändigt för att följa rättsliga eller reglerande förpliktelser
För att använda ditt namn, bild, användarnamn eller ort i reklam och marknadsföring, men bara där du har lämnat ditt uttryckliga och informerade samtycke att vi ska göra det Samtycke
Kakor: de som är nödvändiga för driften av våra webbplatser och mobila applikationer, och att du kan interagera med våra webbplatser och mobilapplikationer och återkalla val när du klickar runt mellan sidor Nödvändigt för att uppfylla ett avtal
Kakor: de som analyserar din användning av våra webbplatser och övervakar våra besökare, så att vi kan fortsätta att analysera och förbättra vår webbplats och tjänster och de som fyller visst innehåll på vår hemsida i linje med din användning så att vi bättre kan skräddarsy vår webbplats till våra kunder Legitima intressen
Kakor: De som spårar din resa till och från vår hemsida så att vi kan förstå hur kunderna kommer till och från vår hemsida, för att ge effekt till alla kommersiella syften Legitima intressen
Kakor: De som är nödvändiga för att följa lagstiftningen, inklusive identifiering av flera konton, felaktiga inloggningar eller eventuellt bedrägeri Nödvändigt för att följa rättsliga eller reglerande förpliktelser
Kakor: de som används för marknadsföring från tredje part Samtycke

Offentliggörande av dina personuppgifter

Din personliga information kan, för ovan angivna syften, lämnas av oss till alla företag som ingår i vår grupp och bearbetas av sådana företag i enlighet med denna integritetspolicy.

Vi kan också överföra dina personuppgifter till personuppgiftsbiträden för att tillhandahålla tjänster å vår vägnar. Sådana personuppgiftsbiträden behandlar endast din personliga information i enlighet med denna integritetspolicy och vi kommer att ha ett avtal på plats med varje sådant personuppgiftbiträde för att säkerställa att dina personuppgifter hålls i säkerhet.

Vi kan också lämna ut dina personuppgifter under följande omständigheter:

• där det krävs av tillämplig lag eller förordning till en myndighet eller tillsynsmyndighet;
• för att försvara oss juridiskt och/eller i samband med rättsliga förfaranden;
• om vi gör en omstrukturering av koncernen och överför driften av denna webbsida till en annan medlem i vår grupp;
• om vi väljer att outsourca driften av denna webbplats till en tredje parts tjänsteleverantör; och/eller
• medan vi förhandlar om ett övertagande, försäljning, köp eller fusion, finansiering, investering, omstrukturering eller annat förfarande som inbegriper försäljning, överlåtelse, avyttring eller offentliggörande av hela eller en del av vår verksamhet eller tillgångar, eller liknande.

Överföring av personuppgifter utanför EES

Vi överför normalt inte dina personuppgifter utanför det europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES"). Om vi skulle överföra din personliga information utanför EES, kommer vi att vidta alla rimliga åtgärder för att säkerställa att lämpliga åtgärder vidtas för att hålla dina personuppgifter så säkra som de skall vara inom EES, och i enlighet med denna integritetspolicy.

Säkerhet

Vi har genomfört omfattande tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter från förlust, manipulation och obehörig åtkomst. Vi övervakas och granskas av tillsynsmyndigheterna i de jurisdiktioner där vi har spellicenser. Säkerhetsåtgärder innefattar, men är inte begränsade till, skydd av digitala och fysiska gränsytor, kapitalförvaltning, åtkomstkontroll och operativ säkerhetskontroll. Vi kommer att anstränga oss för att hålla din personinformation i säkerhet, du bör dock tänka på att total säkerhet aldrig kan garanteras.

Marknadsföring

Vi kan utbyta infromation med tredjepartsleverantörer och andra företag inom vår grupp för att erbjuda dig nya tjänster. Vi vidtar åtgärder för att se till att avtal med dessa parter skyddar din integritet genom att se till att dessa parter strikt följer våra instruktioner när de behandlar dina personuppgifter.

Marknadsföringskommunikation om webbplatsen

Som användare av vår webbsida kan du berätta för oss huruvida du vill kontaktas i marknadsföringssyfte och i så fall hur vi kan kontakta dig.

Vi kan använda dina personuppgifter för att erbjuda dig personliga upplevelser på vår webbsida. Vi kan, från tid till annan, komma att leverera personligt innehåll genom att använda kakor för att förstå ditt beteende och onlineinställningar. För att förstå hur kakor används, se tabellen ovan och avsnittet "Kakor" nedan.

Marknadsföringskommunikation om webbsidan kan innehålla detaljer om:

• nya spel, jackpottar och kampanjer tillgängliga för dig på vår webbsida;
• vårt lojalitetsprogram, dina belöningar och kampanjutbetalningar på vår webbsida. Och; • Annan kampanjinformation om vår webbsida.

Du kan välja att anmäla dig för att få marknadsföringskommunikation från oss om webbplatsen via följande kanaler:

• E-postmarknadsföring: När du anmäler dig på webbplatsen för att få marknadsföringskommunikation via e-post;
• SMS-marknadsföring: när du anmäler dig på webbplatsen för att få marknadsföringskommunikation via SMS;
• Telefonmarknadsföring: när du anmäler dig på webbplatsen för att få marknadsföringskommunikation via telefon;
• Postmarknadsföring: När du lämnar dina kontaktuppgifter och inte har valt bort marknadsföringskommunikation via post; och
• Push-meddelanden: när du har installerat vår app på din enhet och aktiverat push-meddelanden i enhetens inställningar.

Du kan när som helst stoppa vidare marknadsföringskommunikation från oss genom att följa anvisningarna nedan:

• E-postmarknadsföring: för att avstå från e-postmeddelanden, använd länken för prenumerationer som finns i något e-postmeddelande som du mottar eller hantera dina inställningar på ditt konto
• SMS-marknadsföring: För att avstå från SMS kan du använda STOPP-koden i något SMS som du mottar eller hantera dina inställningar i ditt konto.
• Telefonmarknadsföring: för att avstå från marknadsföring via telefon, du kan hantera dina preferenser på ditt konto;
• Postmarknadsföring: för att avstå från att ta emot postmarknadsföring kan du hantera dina inställningar på ditt konto; och
• Push-meddelanden: För att avstå från att ta emot push-meddelanden kan du inaktivera push-meddelanden i enhetens inställningar.

När du väljer att avstå från e-post, SMS eller telefonmarknadsföring kommer du sluta ta emot marknadsföringskommunikation inom 72 timmar.

När du väljer att avstå från att ta emot postmarknadsföring om webbplatsen, var vänlig observera att det kan ta upp till 28 dagar för din begäran att träda i kraft.

Marknadsföringskommunikation om de andra spelsidorna i vår grupp

Du kan välja att ta emot marknadsföringskommunikation från oss om de andra fantastiska spelsidorna i vår grupp (https://www.intercasino.se/about/whoweare). Dessa inkluderar andra spelsidor som ägs av oss, och webbsidor som ägs av Jackpotjoy Operations Ltd och Jet Management Group Limited. Oroa dig inte, om du inte registrerar dig direkt på de andra spelsidorna kommer de inte att kunna skicka dig marknadsföringsmeddelanden direkt och vi kommer att fortsätta kontrollera om marknadsföringsmeddelanden skickas till dig. I den utsträckning någon medlem i vår grupp är uttryckligen ombedd av oss att behandla dina personuppgifter å våra vägnar, kommer vi att se till att dessa systerföretag strikt följer våra instruktioner för sådan behandling.

Du kan alltid ändra dina kontaktinställningar under inställningar på ditt konto på InterCasino.

Marknadsföring i sociala medier

Vi kan också använda information som du tillhandahåller för att visa relevant reklam och personligt innehåll om vår grupps spelsidor på vissa sociala medieplattformar ("Social Media-sidor") som är tillgängliga för oss (t.ex. på Facebook, Twitter). Vi kontrollerar inte hur dessa sidor fungerar och samlar in din information, och du bör läsa deras respektive integritetsspolicy för att förstå hur de använder dina personuppgifter.

Om du är Facebook-användare kan vi regelbundet använda Facebook Ads-tjänsterna för att ge dig personligt innehåll om våra spelsidor. När du är inloggad på ditt Facebook-konto kan vi ge dig personligt innehåll. För att tillhandahålla detta personliga innehåll kan Facebook dela information med oss som du har valt att göra tillgängligt enligt dina Facebook-inställningar. Du kan läsa mer information om hur Facebook använder din information i deras integritetspolicy. Vi kan också visa dig personliga och riktade annonser på ditt Facebook-konto. Om du inte längre vill ha personliga och riktade annonser från oss på Facebook kan du hantera dina annonseringspreferenser och bestämma vad du vill eller inte vill se genom att använda inställningarna på ditt Facebook-konto. Du kan läsa mer om hur du hanterar dina annonspreferenser på Facebook här.

Kakor

Kakor är enkla textfiler som sparas i din webbläsare och låter oss känna igen dig då du besöker vår webbsida. Kakor är viktiga för att vi ska kunna driva vissa delar av vår webbsida, och vi använder dem även för att göra din upplevelse hos oss mer personlig och skräddarsydd.

Kakor samlar in en del personlig information om dig då du besöker vår webbsida. Olika kakor samlar in olika typer av personliga data.

Du kan hantera dina preferenser som gäller kakor genom webbläsarinställningarna på din enhet. Detaljer om hur du gör detta hittar du lite längre ner. För att du ska kunna fatta ett informerat beslut om dina preferenser för kakor har vi listat varje typ av kaka vi använder, vad de gör och hur din upplevelse kan påverkas om du inaktiverar dem.

Absolut nödvändiga kakor

Vad är de?

Dessa kakor är nödvändiga för att vår webbsida ska fungera; de låter dig navigera på vår hemsida, och låter oss leverera innehåll som du spelar på på ett sätt som fungerar för din enhet.

Vilken typ av data samlar de?

Dessa kakor samlar in information så som ditt användarnamn, lösenord och webbläsarinställningar.

Vad händer om jag inaktiverar dessa kakor?

Om du inaktiverar dessa kakor är det möjligt att webbsidan inte fungerar korrekt och att en del av innehållet eller allt innehåll inte visas på din enhet.

Analytiska kakor

Vad är de?

Dessa kakor samlar in information om hur du använder webbsidan och hur webbsidan fungerar. De berättar för oss hur många spelare som besöker vår webbsida, vilka spel de spelar och ifall spelare upplever några fel på webbsidan. Dessa kakor ger oss aggregerad statistik, som vi använder för att testa och förbättra webbsidans prestanda, vilket i sin tur betyder att vi kan erbjuda dig en bättre upplevelse.

Vilken typ av data samlar de?

Vi använder tredjepartskakor för att samla in spelares data så som IP-adress, användar-ID, platsinformation, enhet, webbläsare och besöksfrekvens. Denna tredje part ger oss sedan datan i en anonym och aggregerad form, som vi kan använda för att förbättra vår service. Notera vänligen att vi inte kan nå denna data på individnivå, utan vi kan endast se anonymiserade, aggregerade data.

Vad händer om jag inaktiverar dessa kakor?

Du kommer fortfarande kunna besöka och spela på vår webbsida.

Marknadsförings- och reklamkakor

Vad är de?

Dessa kakor används för att skräddarsy annonserna du ser. Genom att använda dessa kakor kan vi säkerställa att annonserna du ser är relevanta för dig, begränsa antalet gånger du ser en viss annons, och mäta effektiviteten av vår marknadsföring.

Vi delar en del av informationen som kakorna samlar in med tredje parter som vi använder för reklamtjänster.

Vilken typ av data samlar de?

Vi använder tredjepartskakor för att samla in spelares data så som IP-adress, användar-ID, platsinformation, enhet, webbläsare och besöksfrekvens. Denna tredje part ger oss sedan datan i en anonym och aggregerad form, som vi kan använda för att förbättra vår service. Notera vänligen att vi inte kan nå denna data på individnivå, utan vi kan endast se anonymiserade, aggregerade data.

Vad händer om jag inaktiverar dessa kakor?

Du kommer fortfarande att kunna använda alla fantastiska funktioner på vår webbsida, men annonserna du ser kommer inte att vara skräddarsydda för dig.

Kakor för beteendebaserad reklam

Vad är de?

Vi använder tredjepartskakor för att samla in information om din allmänna aktivitet då du surfar. Tredje parter kan sedan använda denna information för att visa dig online-annonser baserat på dina intressen, baserat på ditt surfande.

Vilken typ av data samlar de?

Tredje parter kommer att samla in data från analytiska, prestanda och/eller beteendebaserade kakor (diskuterades ovan) som de har lagt in i vårt system med vår tillåtelse. Notera vänligen att ingen personlig data samlas in och att ingen tredje part kan associera kakan med en spelares namn, adress eller annan personlig information.

Vad händer om jag inaktiverar dessa kakor?

Du kommer fortfarande att kunna använda och njuta av alla funktioner på vår webbsida och du kommer att få reklam presenterad för dig, men det är osannolikt att den är relevant för dig.

Vilka kakor från tredje parter använda för att samla in data om mig?

Som diskuterat ovan använder vi ibland tredjepartsdata för att samla in din data. Dessa listas nedan:

Tredjepart Typ av kaka
Google Analytics Analytiska kakor
Google Tag Manager Analytiska kakor
Google DoubleClick Marknadsförings- och reklamkakor
Google Optimise Analytiska kakor
Google Search Console Analytiska kakor
MediaMath Beteendebaserade kakor
Google Ads Marknadsförings- och reklamkakor
DataXu Beteendebaserade kakor
Xtremepush Marknadsförings- och reklamkakor
Facebook Beteendebaserade kakor

Hantera dina preferenser för kakor

Du kan hitta dina preferenser för kakor i inställningarna för din webbläsare. Du kan välja vilka kakor du vill tillåta och vilka du vill inaktivera. Vänligen se länkarna med instruktioner längre ner. Dessa förklarar hur detta görs på alla populära webbläsare.

• Internet Explorer
• Firefox
• Google Chrome
• Safari

Om du besöker webbsidan från din mobil, kan du söka efter ”kakor” i dina inställningar och hantera dina preferenser där. Du kan även hitta mer information om att radera eller kontrollera kakor på www.AboutCookies.org och www.aboutads.info/choices.

Lagring av dina personuppgifter

Vi behåller dina personuppgifter runder den period som är nödvändig för att vi ska kunna erbjuda dig våra tjänster och att uppfylla vårt lagliga ansvar. Följaktligen kommer dina personuppgifter att behållas i minst fem år efter att du avslutat ditt konto eller från din senaste kontakt med oss. När det inte längre är nödvändigt för oss att kunna behandla dina personuppgifter raderar eller pseudonymiserar vi den. Om du stänger av dig för användning (självavstängning) kommer vi att behålla denna information i minst sju år.

Uppdatera dina personuppgifter

Du kan när som helst uppdatera dina personuppgifter via ditt konto. Vi ber att du uppdaterar din personliga information på ditt konto så snart som möjligt efter att en ändring skett.

Dina rättigheter

Du har följande rättigheter i förhållande till dina personuppgifter:

• rätt att få tillgång till dina personuppgifter som innehas av oss;
• rätt att ta emot vissa personuppgifter i maskinläsbart format;
• rätt att få felaktiga personuppgifter korrigerade;
• där vi särskilt har begärt ditt samtycke till att hantera dina personuppgifter och inte har några andra lagliga grunder för att hantera dem, har du rätt att återkalla detta samtycke;
• rätt att ta bort vissa personuppgifter; där det inte längre är nödvändigt för oss att behandla dem, där du har återkallat ditt samtycke enligt ovanstående stycke, där du har invändningar i enlighet med paragrafen nedan, där dina personuppgifter har varit olagligt bearbetade, eller där radering av dina personuppgifter krävs enligt lag.
• rätt till invändning mot hantering där vår lagliga grund för att hantera dem är att det ligger i våra legitima intressen, men vänligen notera att vi fortfarande kan behandla dina personuppgifter där det finns andra relevanta lagliga grunder eller där vi har tvingande skäl att fortsätta bearbeta dina personuppgifter i våra intressen som inte överskrids av dina rättigheter, intressen eller friheter;
• rätt att begära en förklaring av den logik som är involverad där vi fattar beslut om dig enbart genom automatiserade funktioner;
• rätt att klaga hos din nationella datatillsynsmyndighet;
• rätt att göra invändningar mot direktmarknadsföring, vilket kan göras genom att välja bort direkt marknadsföring antingen via ditt konto eller genom att välja bort det via själva meddelandet. Du har också rätt att göra invändningar mot eventuell profilering i den utsträckning det gäller direkt marknadsföring.

Om du är osäker på dina rättigheter eller är oroad över hur dina personuppgifter behandlas, bör du kontakta din nationella tillsynsmyndighet för personuppgiftsskydd.

Om du vill utöva någon av dina rättigheter så kan du göra det genom att kontakta oss enligt nedan. Vänligen var medveten om att medan vi kommer att försöka tillgodose alla förfrågningar du gör med avseende på dina rättigheter, är de inte nödvändigtvis absoluta rättigheter. Det innebär att vi kanske måste vägra din begäran eller kanske bara delvis kan följa den.

Om du gör en förfrågan i fråga om dina rättigheter behöver vi ett bevis på identifiering. Vi kan också be att du klargör din förfrågan. Vi strävar efter att svara på din begäran inom en månad efter verifieringen av din identitet. Om vi mottar upprepade förfrågningar eller har anledning att tro att orimliga förfrågningar görs, förbehåller vi oss rätten att inte svara.

Kontakta oss

Om du har några frågor angående vår användning av dina personuppgifter eller om du vill utnyttja dina rättigheter, vänligen kontakta vår koncerns dataskyddsombud (Data Protection Officer, ”DPO”) på [email protected]

Du kan också kontakta oss via brev till:
The Data Protection Officer
Gamesys
10 Picadilly, London
W1J 0DD (UK)

Hjälp

Kontakta oss

00:00
Hjälp